Etusivu / Sähkönsiirto / Sähkömittareiden vaihdot

Sähkömittareiden vaihdot

Tausta

Mittausasetuksen 767/2021 mukaisesti varttitase otettiin käyttöön Suomessa 22.5.2023. Tuolloin rajapiste-, keskijännite-, suuret pienjännitemittaukset sekä kaikki etäpäivitettävissä olevat mittaukset on velvoitettu käyttämään 15 min aika-askelta. Loput mittaukset on siirrettävä varttimittauksen piiriin 31.12.2028 mennessä.

Nurmijärven Sähköverkon jakelualueella varttitaseen laajamittainen käyttöönotto vaatii mittarinvaihtoja. Tällä hetkellä jakeluverkossamme on käytössä useita mittarityyppejä. Vanhimmat käytössä olevat mittarityyppimme eivät pysty mittaamaan kulutussarjaa 15 min tarkkuudella, joten vanhimmat mittarityypit on vaihdettava ennen määräaikaa.

Sähkömittarivaihdot koskettavat alla olevia mittarimalleja:

 • Aidon 5511 (P2P, MESHNET, RS)
 • Aidon 5530 (P2P, MESHNET, RS)
 • Aidon 5550 (P2P)
 • Iskra

Muiden sähkömittareiden osalta varttisiirtymä tehdään mittalaitteelle etäpäivityksenä (mm. Aidon 6XXX).

Suunnitelma

Nurmijärven Sähköverkko aloittaa laajennetut sähkömittareiden vuosivaihdot vuonna 2024 ja mittareiden laajennettu vaihto jatkuu vuoteen 2028 asti. Tarkoituksena on, että vanhimmat mittalaitteet on vaihdettu pois hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Sähkömittarin vaihto kuuluu verkoston kunnossapito- ja saneeraustöihin. Vaihto on asiakkaalle maksuton.

Vaihtoalueet

Mittarinvaihdot toteutetaan alueellisesti oheisen karttakuvan mukaisesti. Vaihdot alkavat jakeluverkkoalueen pohjoisosista ja jatkuvat siitä etelän suuntaan. Mittareiden vaihtoalueet jakautuvat seuraavasti:

 • 2024: Röykkä, Rajamäki, Herunen, Nukari, Jokela
 • 2025: Perttula, Nurmijärvi, Karhunkorpi, Palojoki
 • 2026: Lepsämä, Espoo, Lintumetsä, Klaukkala osa 1
 • 2027: Klaukkala osa 2
Mittarinvaihtoalueet vuosina 2024-2028

Mittarinvaihtoalueet vuosina 2024-2028, taustakartta: MML

Uudet sähkömittarit

Uudet vaihdettavat sähkömittarit ovat kaikki uuden sukupolven sähkömittareita. Nämä sähkömittarit täyttävät mittausasetuksen (767/2021) uuden etämittauslaitteiston toiminnalliset vaatimukset. Käyttämämme mittalaitetyypit ovat:

 • Aidon 7534
 • Kamstrup OMNIA e-meter

Uusissa mittalaitteissa on saatavilla asiakasrajapinta eli HAN-portti. Mittalaitteissa on RJ12-liitin, johon toimitetaan ASCII-merkkimuotoista salaamatonta tiedonsiirtotapaa hyödyntäen mittalaitteen mittaamia sähköteknisiä arvoja kuten esim. jännitteen nimelliarvoja, pätö- ja loistehoa. Lisätietoa rajapinnan teknisestä toteutuksesta löydät esim. Sesko ry:n suosituksesta sekä Aidonin rajapintakuvauksesta.

Sesko ry - SK 13-1:2021 Suositus sähköenergiamittareiden paikallista asiakasrajapintaa varten
Aidon - RJ12 HAN-rajapinta, toiminnallinen kuvaus

HAN-portti on oletuksena poissa käytöstä ja aktivoimme sen ainoastaan asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Aktivoinnin jälkeen porttiin voi kytkeä haluamiaan laitteita, jotka hyödyntävät mittarilta saatavaa dataa. Nurmijärven Sähköverkko ei vastaa kotiautomaation toiminnasta vaan ainoastaan mahdollistaa rajapinnan käytön. (Tilauksesta aktivointi tapahtuu noin viikon sisällä).

Huomioithan, että mittarin HAN-portin kautta saatu mittaustieto ei ole laskutuskelpoista, koska näille tiedoille ei ole tehty  mittaustiedon keruu- ja laskutusjärjestelmässä suoritettavia laaduntarkastuksia.

UKK - usein kysytyt kysymykset

Minulla on sähköauto ja haluaisin hyödyntää HAN-porttia dynaamiseen kuormanhallintaan, miten saan uuden tyyppisen mittarin ja mitä se maksaa?

 • Mittalaitteen ennenaikaisessa vaihdossa asiakkaalla tulee olla todellinen tarve vaihtotoimenpiteelle.
 • Voit tilata mittarin vaihdon lomakkeemme kautta.
 • Mittarinvaihto on jakeluverkkomme asiakkaillemme maksuton!

Minulla on jo HAN-portillinen mittari, miten saan portin käyttöön?

 • Voit tilata HAN-portin aktivoinnin lomakkeemme kautta.
 • Aktivointi tapahtuu 5 työpäivän viivellä tilauksesta.

Miten ilmoitatte tulevasta mittarinvaihtoajankohdasta?

 • Päivitämme tietoa hyvissä ajoin ennen vaihtojen aloitusta!

Voinko tilata kotiautomaatiojärjestelmän Nurmijärven Sähköverkolta?

 • Emme toimita, huolla tai ylläpidä kotiautomaatiojärjestelmiä.

Miksi HAN-portti ei ole aktiivinen heti, miksi sen aktivointia pitää pyytää?

 • HAN-portista luettava tieto on salaamatonta. Loppukäyttäjän mittaustietojen, jotka ovat henkilötietoja, suojaamiseksi rajapinnasta tulisi saada säädetyt tiedot vain, kun asiakasrajapinta on aktivoitu loppukäyttäjän pyynnöstä (TEM, Valtioneuvoston asetus TEM/2021/118 ).

Pystynkö seuraamaan kulutustani reaaliaikaisesti Online-palvelusta?

 • Aikasarjaluenta-aineistojen toimitus ei muutu. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa kulutuksen näkee 15 minuutin jaksoissa, aiemman tunnin sijaan, mutta se on luettavissa palveluista vasta 1-7 päivän jälkeen.
Päävalikko