Etusivu / Sähkönsiirto / Sähkönsiirron hinnastot

Avaa verkkopalveluhinnastojen PDF-versiot painamalla alla olevia painikkeita.Open price list for service fees and network tariffs PDF-version for low voltage distribution pressing button bellow.Pienjännite (0,4 kV)

Pienjännitejakelun verkkopalveluhinnasto voimassa 1.1.2021 toistaiseksi.

Yleissiirto

Yleissiirto on yleensä edullisin asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on vähäistä (alle 13000 kWh/vuosi). Tyypillisiä yleissiirtoasiakkaita ovat öljylämmittäjät ja kerrostalojen asukkaat. Yleissiirron siirtomaksu on sama ympäri vuoden.

Pääsulake Perusmaksu, €/kk Siirtomaksu, snt/kWh
1 x 25 A 5,50 2,97
3 x 25 A 10,00 2,97
3 x 35 A 16,50 2,97
3 x 50 A 26,00 2,97
3 x 63 A 37,50 2,97
3 x 80 A 58,00 2,97
3 x 100 A 73,50 2,97
Yli 100 A 0,82 €/A 2,97

Kausisiirto

Kausisiirto soveltuu hyvin sähkölämmitysasiakkaille, yrityksille ja maataloudelle. Kausisiirto on yleensä edullisin asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on yli 13000 kWh / vuosi. Edullisuutta voidaan vielä lisätä, mikäli sähkön käyttöä voidaan suunnata muuhun ajankohtaan kuin talviarkipäivään. Kausisiirron siirtomaksu vaihtelee vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan siten, että talviarkipäivän siirtomaksu on korkeampi ja kaikki muu aika on edullisempaa. Keskimäärin suoran sähkölämmittäjän vuosikäyttö jakautuu siten, että talviarkipäivän osuus on 1/3 ja muun ajan osuus 2/3 energiasta.

  • Talviarkipäivä: 1.11. - 31.3. ma - la klo 06 - 22
  • Muu aika: 1.11. - 31.3. ma - la klo 22 - 06, su klo 00 - 24, 1.4. - 31.10. ma - su klo 00 - 24
Pääsulake Perusmaksu, €/kk Siirtomaksu talvipäivä, snt/kWh Siirtomaksu muu aika, snt/kWh
3 x 25 A 22,00 2,90 1,79
3 x 35 A 33,50 2,90 1,79
3 x 50 A 51,50 2,90 1,79
3 x 63 A 60,50 2,90 1,79
3 x 80 A 91,50 2,90 1,79
3 x 100 A 116,50 2,90 1,79
Yli 100 A 1,16 €/A 2,90 1,79

Aikasiirto

Aikasiirto on yleensä edullisin asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on yli 13000 kWh/vuosi ja päivä-/yöenergian osuudet ovat n. 60/40 % (suora sähkölämmitys eli käytännössä sähköpatterit). Jos yöosuutta on enemmän ja lämmitysmuotona on sähkölämmitys, pääsääntöisesti kannattaa valita tuotteeksi kausisiirto. Hyvä esimerkki aikasiirtokohteesta on 70 - 100 m² rivitalohuoneisto, jossa on suora sähkölämmitys.

  • Päivä: 1.1. - 31.12. ma - su klo 06 - 22
  • Yö: 1.1. - 31.12. ma - su klo 22 - 06
Pääsulake Perusmaksu, €/kk Siirtomaksu päivä, snt/kWh Siirtomaksu yö, snt/kWh
3 x 25 A 22,00 2,56 1,79
3 x 35 A 33,50 2,56 1,79
3 x 50 A 51,50 2,56 1,79
3 x 63 A 60,50 2,56 1,79
3 x 80 A 91,50 2,56 1,79
3 x 100 A 116,50 2,56 1,79
Yli 100 A 1,16 €/A 2,56 1,79

Keskijännite (20 kV)

Keskijännitejakelun verkkopalveluhinnasto voimassa 1.1.2021 toistaiseksi.

Tuote Perusmaksu, €/kk Tehomaksu, €/kW kk Loistehomaksu, €/kvar kk Energiamaksu, €/MWh
Tariffi 1 355,5 1,46 4,70 11,1
Tariffi 2 6434,00 1,46 4,7 7,9

Laskutettava teho molemmmissa tariffeissa on kahden suurimman mitatun yhden tunnin tehon keskiarvo talvikaudella 12 viimeisen kuukauden aikana. Talvikausi on 1.11. - 31.3. välinen aika. Mitatusta loistehosta 0,16 kVAr on ilmaista 1 kW:n mitattua pätötehoa kohden kuukaudessa.

Suurjännite (110 kV)

Suurjännitejakelun verkkopalveluhinnasto voimassa 1.3.2022 toistaiseksi.

Hinnastoa sovelletaan 110 kV:n jännitetasolla Nurmijärven Sähköverkko Oy:n sähkönjakelualueella.

Tuote Perusmaksu, €/kk Tehomaksu, €/MW kk Energiamaksu talviaikana, €/MWh Energiamaksu muuna aikana, €/MWh Loistehomaksu, €/kvar kk Loisenergiamaksu, anto/otto, €/Mvarh
110 kV Siirto 496 992,00 14,88 7,44 1240 6,2

Laskutettava pätöteho määräytyy kahden suurimman mitatun yksittäisen tunnin tehon keskiarvona 12 viimeisen kuukauden aikana. Loistehomaksu laskutetaan kuukauden suurimmasta asiakkaan liittymispistekohtaisen loissähköikkunan ylityksestä. Loistehomaksun laskutuksessa ei huomioida viit-täkymmentä suurinta ylitystuntia kuukaudessa.

Loisenergiamaksu laskutetaan asiakkaan liittymispisteen kautta siirtyvän loisenergian määrästä lois-sähköikkunan ylittävältä osalta. Loisenergiamaksun osalta laskutuksessa ei huomioida kuukauden viittäkymmentä suurinta ylitystä.

Talviajalla tarkoitetaan Fingrid Oyj:n määrittämää talviarkipäiväjaksoa joulu-helmikuu (1.12.–28.2.) klo 7–21.

Tuotanto

Tuotannon siirtomaksu jakeluverkkoon

Tuotannon verkkopalveluhinnasto voimassa 1.3.2022 toistaiseksi.

Hinnastoa sovelletaan tuotantolaitoksiin, jotka kytketään Nurmijärven Sähköverkko Oy:n sähkönjakeluverkkoon.

Tuotannon   nimellisteho Siirtomaksu, €/MWh
Enintään 100 kVA 0,00
Yli 100 kVA 0,87

Oman tuotannon kulutusmaksu

Oman tuotannon kulutusmaksu, kun tuotantolaitoksen nimellisteho vähintään 1 MVA Kulutusmaksu, €/MWh
Talviaika (joulu-helmikuu ma-pe klo 7-21) 11,11
Muu aika 3,16

Tuotannon siirtomaksu veloitetaan Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon syötetystä energiasta. Jakeluverkosta otto laskutetaan kulloinkin voimassa olevan verkkopalveluhinnastosta valitun verkkopalvelutuotteen mukaisesti.

Oman tuotannon kulutusmaksua peritään siirtomaksun lisäksi, mikäli tuotantolaitoksen nimellisteho on yli 1 MW. Oman tuotannon kulutusmaksu saadaan vähentämällä tuotantolaitoksen tuottamasta sähköstä tuotantolaitoksen omakäyttösähkö ja verkkoon syötetty sähkö. Oman tuotannon kulutusmaksu määräytyy voimassa olevan Fingrid Oyj:n kantaverkkopalvelumaksujen mukaisesti.

Sähkövero

Sähkövero 1.1.2021 alkaen (sis. huoltovarmuusmaksu)

Sähkövero (sis. huoltovarmuusmaksu) Alv 0 % Alv 24 %
Veroluokka 1, snt/kWh 2,253 2,79372
Veroluokka 2, snt/kWh 0,063 0,07812

Sähköveroluokka 1: Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta (kaikki sähköveroluokka 2:seen kuulumaton sähkönkulutus)

Sähköveroluokka 2: Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa, tai ammattimaista kasvi-huoneviljelyä harjoittavat yritykset sekä yli 5 MW:n konesalit.

Palvelumaksut ja asennuspalveluhinnasto

Hinnasto voimassa Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakelualueella 1.12.2021 alkaen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Palvelumaksut

Sähkön toimituksen aloitus
Työaikana 0 €
Työajan ulkopuolella 115 €
Tilapäissopimus (Peritään, mikäli aloitus edellyttää käyntiä asiakkaan luona.) 75 €
Laskutus ja perintä
Ylimääräinen tasauslasku asiakkaan ilmoittamaan lukemaan 6 €
Sähkön kytkeminen tai katkaisu työaikana * 115 €
Sähkön kytkeminen tai katkaisu työajan ulkopuolella * 180 €
Katko- ja kytkentämaksu etäluettaville mittareille perintätilanteessa 25 €
Asiakkaan pyynnöstä tehtävä ylimääräinen selvitystyö 50 €/h

* Ei etäluettava mittaus

Mittaus ja mittarinluku
Asiakkaan tilaama ylimääräinen mittarinluku 55 €
Sähkömittarin tarkistuttaminen 350 €
Mittaussulakkeen muutos 110 €
Tariffin muutos 1 krt/kalenterivuosi 0 €
Tariffin ylimääräinen muutos 50 €

Asennuspalveluhinnasto

Asiakaskäynnit
Sulakkeen vaihto, työaikana 120 €
Sulakkeen vaihto, työajan ulkopuolella 180 €
Sulakkeen vaihto, sunnuntaisin ja juhlapyhinä
(Sisältää sulakkeen vaihdon yhteydessä tulppasulaketarvikkeiden hinnan, kahvasulakkeet laskutetaan erikseen)
220 €
Liittymisjohdon uudelleenkytkentä ja mittarointi 290 €
Aiheeton työmaakäynti 160 €
Liittymiskaapelin jatkaminen mittaroinnin ja kytkennän yhteydessä 145 €
Liittymiskaapelin naulaus pylvääseen mittaroinnin ja kytkennän yhteydessä 160 €
Asennustyö
Tuntityö, arkisin klo 7.00-16.00 65 €/h/asentaja
Tuntityö, arkisin ylityönä 115 €/h/asentaja
Tuntityö, sunnuntaisin ja juhlapyhinä 165 €/h/asentaja
Kaapelin pikapeilaus / asiakkaan omistaman kaapelin peilaus 220 €/kerta
Asentajan tuntiveloituksen lisäksi veloitamme
Nostokoriauto 65 €/h
Kuorma-auto 19,50 €/h
Pakettiauto 11,00 €/h
Henkilöauto 0,80 €/km
Tarjoamme lisäksi mittauskeskuksen ja liittymiskaapelin asentamista. Alla olevasta painikkeesta voit pyytää asennustarjouksen.

Päävalikko