Etusivu / Sähkönsiirto / Sähkönsiirron hinnastot

Avaa verkkopalveluhinnastojen PDF-versiot painamalla alla olevia painikkeita.Open price list for service fees and network tariffs PDF-version for low voltage distribution pressing button bellow. Updated price list for service fees coming soon!Pienjännite (0,4 kV)

Pienjännitejakelun verkkopalveluhinnasto voimassa 1.1.2021 toistaiseksi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %, mutta eivät sähköveroa.

Yleissiirto

Yleissiirto on yleensä edullisin asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on vähäistä (alle 13000 kWh/vuosi). Tyypillisiä yleissiirtoasiakkaita ovat öljylämmittäjät ja kerrostalojen asukkaat. Yleissiirron siirtomaksu on sama ympäri vuoden.

Yleissiirto
Perusmaksu 1 x 25A, 1 x 35A 5,50 €/kk
Perusmaksu 3 x 25A 10,00 €/kk
Perusmaksu 3 x 35A 16,50 €/kk
Perusmaksu 3 x 50A 26,00 €/kk
Perusmaksu 3 x 63A 37,50 €/kk
Perusmaksu 3 x 80A 58,00 €/kk
Perusmaksu 3 x 100A 73,50 €/kk
Perusmaksu yli 100A 0,82 €/A,kk
Siirtomaksu 2,97 snt/kWh

Kausisiirto

Kausisiirto soveltuu hyvin sähkölämmitysasiakkaille, yrityksille ja maataloudelle. Kausisiirto on yleensä edullisin asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on yli 13000 kWh / vuosi. Edullisuutta voidaan vielä lisätä, mikäli sähkön käyttöä voidaan suunnata muuhun ajankohtaan kuin talviarkipäivään. Kausisiirron siirtomaksu vaihtelee vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan siten, että talviarkipäivän siirtomaksu on korkeampi ja kaikki muu aika on edullisempaa. Keskimäärin suoran sähkölämmittäjän vuosikäyttö jakautuu siten, että talviarkipäivän osuus on 1/3 ja muun ajan osuus 2/3 energiasta.

  • Talviarkipäivä: 1.11. - 31.3. ma - la klo 06 - 22
  • Muu aika: 1.11. - 31.3. ma - la klo 22 - 06, su klo 00 - 24, 1.4. - 31.10. ma - su klo 00 - 24
Kausisiirto
Perusmaksu 3 x 25A 22,00 €/kk
Perusmaksu 3 x 35A 33,50 €/kk
Perusmaksu 3 x 50A 51,50 €/kk
Perusmaksu 3 x 63A 60,50 €/kk
Perusmaksu 3 x 80A 91,50 €/kk
Perusmaksu 3 x 100A 116,50 €/kk
Perusmaksu yli 100A 1,16 €/A,kk
Siirtomaksu, talviarkipäivä 2,90 snt/kWh
Siirtomaksu, muu aika 1,79 snt/kWh

Aikasiirto

Aikasiirto on yleensä edullisin asiakkaalle, jonka sähkönkäyttö on yli 13000 kWh/vuosi ja päivä-/yöenergian osuudet ovat n. 60/40 % (suora sähkölämmitys eli käytännössä sähköpatterit). Jos yöosuutta on enemmän ja lämmitysmuotona on sähkölämmitys, pääsääntöisesti kannattaa valita tuotteeksi kausisiirto. Hyvä esimerkki aikasiirtokohteesta on 70 - 100 m² rivitalohuoneisto, jossa on suora sähkölämmitys.

  • Päivä: 1.1. - 31.12. ma - su klo 06 - 22
  • Yö: 1.1. - 31.12. ma - su klo 22 - 06
Aikasiirto
Perusmaksu 3 x 25A 22,00 €/kk
Perusmaksu 3 x 35A 33,50 €/kk
Perusmaksu 3 x 50A 51,50 €/kk
Perusmaksu 3 x 63A 60,50 €/kk
Perusmaksu 3 x 80A 91,50 €/kk
Perusmaksu 3 x 100A 116,50 €/kk
Perusmaksu yli 100A 1,16 €/A,kk
Siirtomaksu, päivä 2,56 snt/kWh
Siirtomaksu, yö 1,79 snt/kWh

Keskijännite (20 kV)

Keskijännitejakelun verkkopalveluhinnasto voimassa 1.1.2021 toistaiseksi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %, mutta eivät sähköveroa.

Tariffi 1 Tariffi 2
Perusmaksu 355,50 €/kk 6434,00 €/kk
Tehomaksu 1,46 €/kW, kk 1,46 €/kW, kk
Loistehomaksu 4,70 €/kvar, kk 4,70 €/kvar,kk
Energiamaksu 11,10 €/MWh 7,90 €/MWh

Laskutettava teho molemmmissa tariffeissa on kahden suurimman mitatun yhden tunnin tehon keskiarvo talvikaudella 12 viimeisen kuukauden aikana. Talvikausi on 1.11. - 31.3. välinen aika. Mitatusta loistehosta 0,16 kVAr on ilmaista 1 kW:n mitattua pätötehoa kohden kuukaudessa.

Suurjännite (110 kV)

Suurjännitejakelun verkkopalveluhinnasto voimassa 1.3.2022 toistaiseksi.

Hinnastoa sovelletaan 110 kV:n jännitetasolla Nurmijärven Sähköverkko Oy:n sähkönjakelualueella.

110 kV siirto Alv 0 % Alv 24 %
Perusmaksu 400 €/kk 496 €/kk
Tehomaksu 800 €/MW, kk 992 €/MW, kk
Energiamaksu, talviaikana 12,00 €/MWh 14,88 €/MWh
Energiamaksu, muuna aikana 6,00 €/MWh 7,44 €/MWh
Loistehomaksu 1000 €/Mvar, kk 1240 €/Mvar,kk
Loisenergiamaksu, anto/otto 5,00 €/Mvarh 6,20 €/Mvarh

Laskutettava pätöteho määräytyy kahden suurimman mitatun yksittäisen tunnin tehon keskiarvona 12 viimeisen kuukauden aikana. Loistehomaksu laskutetaan kuukauden suurimmasta asiakkaan liittymispistekohtaisen loissähköikkunan ylityksestä. Loistehomaksun laskutuksessa ei huomioida viit-täkymmentä suurinta ylitystuntia kuukaudessa.

Loisenergiamaksu laskutetaan asiakkaan liittymispisteen kautta siirtyvän loisenergian määrästä lois-sähköikkunan ylittävältä osalta. Loisenergiamaksun osalta laskutuksessa ei huomioida kuukauden viittäkymmentä suurinta ylitystä.

Talviajalla tarkoitetaan Fingrid Oyj:n määrittämää talviarkipäiväjaksoa joulu-helmikuu (1.12.–28.2.) klo 7–21.

Tuotanto

Tuotannon siirtomaksu jakeluverkkoon

Tuotannon verkkopalveluhinnasto voimassa 1.3.2022 toistaiseksi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Hinnastoa sovelletaan tuotantolaitoksiin, jotka kytketään Nurmijärven Sähköverkko Oy:n sähkönjakeluverkkoon.

Tuotannon nimellisteho Siirtomaksu
Enintään 100 kVA 0,00 €/MWh
Yli 100 kVA 0,87 €/MWh

Tuotannon siirtomaksu veloitetaan Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon syötetystä energiasta. Jakeluverkosta otto laskutetaan kulloinkin voimassa olevan verkkopalveluhinnastosta valitun verkkopalvelutuotteen mukaisesti.

Oman tuotannon kulutusmaksu

Oman tuotannon kulutusmaksu Kulutusmaksu
Talviaika (joulu-helmikuu ma-pe klo 7-21) 11,11 €/MWh
Muu aika 3,16 €/MWh

Oman tuotannon kulutusmaksua peritään siirtomaksun lisäksi, mikäli tuotantolaitoksen nimellisteho on yli 1 MW. Oman tuotannon kulutusmaksu saadaan vähentämällä tuotantolaitoksen tuottamasta sähköstä tuotantolaitoksen omakäyttösähkö ja verkkoon syötetty sähkö. Oman tuotannon kulutusmaksu määräytyy voimassa olevan Fingrid Oyj:n kantaverkkopalvelumaksujen mukaisesti.

Sähkövero

Sähkövero 1.1.2021 alkaen (sis. huoltovarmuusmaksu)

Sähkövero Alv 0 % Alv 24 %
Veroluokka 1 2,253 snt/kWh 2,79372 snt/kWh
Veroluokka 2 0,063 snt/kWh 0,07812 snt/kWh

Sähköveroluokka 1: Yksityistaloudet, maa- ja metsätalous, rakentaminen sekä palvelutoiminta (kaikki sähköveroluokka 2:seen kuulumaton sähkönkulutus)

Sähköveroluokka 2: Valmistavaa teollisuutta, kaivostoimintaa, louhintaa, tai ammattimaista kasvi-huoneviljelyä harjoittavat yritykset sekä yli 5 MW:n konesalit.

Palvelumaksuhinnasto

Palvelumaksuhinnastomme löydät painamalla alla olevaa painiketta.

Päävalikko