Etusivu / Sähkönsiirto / Sähköntuotanto

Sähköntuotanto

Pientuotanto

Pientuotannolla (tai mikrotuotannolla) tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettäviä pieniä sähköntuotantolaitteita, kuten pieniä aurinkopaneeleja, joiden nimellisteho on enintään 100 kVA.

Asentaja asentamassa aurinkopaneeleja rakennuksen katolle.

Pientuotantolaitteiston käyttöönottoprosessi

Ennen sähköntuotantolaitteiston hankintaa

Ennen tuotantolaitoksen hankintaa kannattaa tutustua huolellisesti Energiateollisuus ry:n verkostosuositukseen pientuotannon liittämisestä sähkönjakeluverkkoon. Verkostosuosituksen lisäksi tulee varmistaa, että tuotantolaitteiston nimellisteho ei ylitä pääsulakkeiden maksimitehoa. Tuotantolaitteiston asentamisesta kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisista rakennus- ja toimenpideluvista. Lisätietoja aurinkopaneelien luvanvaraisuudesta löydät kuntasi rakennusjärjestyksestä. Hyviä ohjeita pientuotantolaitteiston hankintaan ja asennusprojektiin löydät myös Motivan sivuilta. Alta löydät linkit edellä mainittuihin kohtiin.

Energiateollisuus ry: Ohje sähköntuotantolaitoksen liittämisestä jakeluverkkoon
Energiateollisuus ry: Suositus sähkön pientuotannon teknisistä vaatimuksista
Motiva Oy: Sähkön pientuotanto

Hankintapäätös ja ennakkoilmoitus

Kun päätös laitteiston hankinnasta on tehty, ota meihin yhteyttä täyttämällä pientuotannon ennakkoilmoitus. Laitteiston liittäminen edellyttää yleensä suojaukseen liittyvien komponenttien lisäämistä jakeluverkkoon ja mahdollisesti kulutusmittarin vaihtamista. Riittävällä ennakoinnilla saamme tehtyä mahdolliset muutostyöt hyvissä ajoin ennen suunniteltua tuotantolaitteiston kytkentää. Mikäli heräsi kysymyksiä otathan yhteyttä: tekninenasiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi

Ota yhteyttä täyttämällä pientuotannon ennakkoilmoitus täältä.

Tuotannon  ostosopimus

Tuotetun sähkön myymisestä tuottajan tulee tehdä ostosopimus oman sähkönmyyntiyhtiönsä kanssa. Ostosopimusta varten lähetämme tuottajalle tuotantokäyttöpaikan GSRN-tunnuksen, johon tuottajan tulee tehdä ostosopimus oman myyntiyhtiönsä kanssa. Kaikki sähkön vähittäismyyjät eivät osta pientuottajan tuottamaa sähköä. Ostosopimus tulee olla tehtynä ennen verkkopalvelusopimuksen voimaantuloa.

Tuotantolaitteiston asennus ja sähköurakoitsijan ilmoitus

Sähköntuotantolaitteiston asentamisen suorittaa valitsemasi Tukes-hyväksytty sähköurakoitsija. Sähköurakoitsijasi ilmoittaa sähköisen yleistietolomakkeen kautta tuotantolaitteiston tarkemmat tiedot, kun tuotantolaitteisto on asennettu sekä käyttöönottotarkastettu.

Pientuotannon yleistietolomake tuotannon liittämiseen jakeluverkkoon

Tuotannon Verkkopalvelusopimus

Tuotannon siirtämisestä sähköverkkoon tehdään erillinen tuotannon verkkopalvelusopimus. Tuotannon verkkopalvelusopimuksen vahvistus lähetetään, kun olemme vastaanottaneet sähköurakoitsijasi täyttämän yleistietolomakkeen pientuotannon liittämisestä jakeluverkkoon ja tuotannon ostosopimus on voimassa. Tuotannon verkkopalvelusopimuksessa noudatetaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia verkkopalveluehtoja. Ajantasaiset verkkopalveluehdot löydät täältä.

Tuotantolaitteiston kytkeminen jakeluverkkoon

Tuotantolaitteiston kytkemisen ajankohdasta jakeluverkkoon sovitaan erikseen yleistietolomakkeen lähettämisen jälkeen. Oleellista on, että tuotantolaitteistoa ei saa kytkeä verkkoon, ennen kuin olemme antaneet siihen luvan. Lähetämme luvan pientuotannon käyttöönotosta sähköpostitse.

Pientuotantolaitoksen käyttöönottoprosessi lyhyesti:

  1. Tutustu sähköntuotantolaitteiston hankintaan liittyviin ohjeisiin.
  2. Hankintapäätöksen jälkeen täytä kotisivuillamme pientuotannon ennakkoilmoituslomake. Kysymyksissä ole yhteydessä suoraan tekniseen asiakaspalveluun (tekninenasiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi).
  3. Tuotetulle ylijäämäsähkölle tulee tehdä ostosopimus sähkönmyyjän kanssa. Toimitamme teille GSRN-tunnuksen ostosopimusta varten.
  4. Kun tuotantolaitteisto on asennettu ja käyttöönottotarkastettu, sähköurakoitsijasi täyttää ja lähettää pientuotannon yleistietolomakkeen.
  5. Lopulta, kun jakeluverkon muutostyöt ja edellä mainitut kohdat ovat täytetty, annamme luvan tuotantolaitteiston käyttöönotolle sähköpostitse.

 

Pientuotannon netotus ja energiayhteisö

Vuoden 2021 alussa voimaan tullut sähkön mittausta koskeva valtioneuvoston asetus muuttaa vanhaa sähkönmittauslakia niin, että se mahdollistaa mittauksen netotuksen ja energiayhteisöjen perustamisen. Kaikki sähkömarkkinoiden osapuolet tulevat tekemään vaadittavat laskelmat tulevaisuudessa Datahub:ssa, joka on valmistumassa 30.6.2022 mennessä. Järjestelmä vaatii kaikkien markkinatoimijoiden yhtäaikaista käyttöönottoa. Netotus ja energiayhteisö -laskenta Datahub:ssa alkavat 1.1.2023 mennessä, myös Nurmijärven Sähköverkon asiakkailla.

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. (www.fingrid.fi)

Suuret sähköntuotantolaitokset

Suurten sähköntuotantolaitoksien, joiden päätarkoitus on tuottaa sähköä sähkömarkkinoille, kytkeminen Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon käydään lävitse tapauskohtaisesti. Ohessa Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tekninen ohje yli 100 kVA tuotantolaitteistojen liittämisestä jakeluverkkoon sekä kantaverkkoyhtiön (Fingrid Oyj) voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset.

Nurmijärven Sähköverkko Oy: Yli 100kVA tuotantolaitteistojen liittäminen jakeluverkkoon
Fingrid Oyj: Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Päävalikko