Etusivu / Sähkönsiirto / Sähköntuotanto

Pientuotanto

Pientuotannolla (tai mikrotuotannolla) tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettäviä pieniä sähköntuotantolaitteita, kuten pieniä aurinkopaneeleja, joiden nimellisteho on enintään 100 kVA.

Pientuotantolaitteistoon liittyvissä kysymyksissä (esim. lomakkeet, kytkentämahdollisuus ja kytkentäajat)
pyydämme soittamaan numeroon 0447872400 / Voimatel Oy

Pientuotantolaitteiston käyttöönottoprosessi

Ennen sähköntuotantolaitteiston hankintaa

Ennen tuotantolaitoksen hankintaa kannattaa tutustua huolellisesti Energiateollisuus ry:n verkostosuositukseen pientuotannon liittämisestä sähkönjakeluverkkoon. Verkostosuosituksen lisäksi tulee varmistaa tuotantolaitteiston kytkettävyys Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon. Kytkettävyys lasketaan liittymän laskennallisen pienimmän yksivaiheisen oikosulkuvirran mukaan. Tuotantolaitteiston asentamisesta kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisista rakennus- ja toimenpideluvista. Lisätietoja aurinkopaneelien luvanvaraisuudesta löydät kuntasi rakennusjärjestyksestä. Hyviä ohjeita pientuotantolaitteiston hankintaan ja asennusprojektiin löydät myös Motivan sivuilta. Alta löydät linkit edellä mainittuihin kohtiin.

Energiateollisuus ry: Ohje sähköntuotantolaitoksen liittämisestä jakeluverkkoon
Energiateollisuus ry: Pientuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon YA 9:23
Motiva Oy: Sähkön pientuotanto

Hankintapäätös ja ennakkoilmoitus

Kun päätös laitteiston hankinnasta on tehty, ota meihin yhteyttä täyttämällä pientuotannon ennakkoilmoitus.

Laitteiston liittäminen edellyttää yleensä suojaukseen liittyvien komponenttien lisäämistä jakeluverkkoon ja mahdollisesti kulutusmittarin vaihtamista. Riittävällä ennakoinnilla saamme tehtyä mahdolliset muutostyöt hyvissä ajoin ennen suunniteltua tuotantolaitteiston kytkentää. Ilmoitusten käsittelyajat tällä hetkellä noin viikon. (6/2023)

Lisäkysymyksissä palvelemme sinua numerossa 0447872400 / Voimatel Oy

Ota yhteyttä täyttämällä pientuotannon ennakkoilmoitus täältä.

Tuotannon  ostosopimus

Tuotetun sähkön myymisestä tuottajan tulee tehdä ostosopimus oman sähkönmyyntiyhtiönsä kanssa. Ostosopimusta varten lähetämme tuottajalle tuotantokäyttöpaikan GSRN-tunnuksen, johon tuottajan tulee tehdä ostosopimus oman myyntiyhtiönsä kanssa. Kaikki sähkön vähittäismyyjät eivät osta pientuottajan tuottamaa sähköä. Ostosopimus tulee olla tehtynä ennen verkkopalvelusopimuksen voimaantuloa.

Tuotantolaitteiston asennus ja sähköurakoitsijan ilmoitus

Sähköntuotantolaitteiston asentamisen suorittaa valitsemasi Tukes-hyväksytty sähköurakoitsija. Sähköurakoitsijasi ilmoittaa sähköisen yleistietolomakkeen kautta tuotantolaitteiston tarkemmat tiedot, kun tuotantolaitteisto on asennettu sekä käyttöönottotarkastettu.

Pientuotannon yleistietolomake tuotannon liittämiseen jakeluverkkoon

Tuotannon Verkkopalvelusopimus

Tuotannon siirtämisestä sähköverkkoon tehdään erillinen tuotannon verkkopalvelusopimus. Tuotannon verkkopalvelusopimuksen vahvistus lähetetään, kun olemme vastaanottaneet sähköurakoitsijasi täyttämän yleistietolomakkeen pientuotannon liittämisestä jakeluverkkoon ja tuotannon ostosopimus on voimassa. Tuotannon verkkopalvelusopimuksessa noudatetaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia verkkopalveluehtoja. Ajantasaiset verkkopalveluehdot löydät täältä.

Tuotantolaitteiston kytkeminen jakeluverkkoon

Tuotantolaitteiston kytkemisen ajankohdasta jakeluverkkoon sovitaan erikseen yleistietolomakkeen lähettämisen jälkeen. Oleellista on, että tuotantolaitteistoa ei saa kytkeä verkkoon, ennen kuin olemme antaneet siihen luvan. Lähetämme luvan pientuotannon käyttöönotosta sähköpostitse.

Pientuotantolaitoksen käyttöönottoprosessi lyhyesti:

  1. Tutustu sähköntuotantolaitteiston hankintaan liittyviin ohjeisiin.
  2. Hankintapäätöksen jälkeen täytä kotisivuillamme pientuotannon ennakkoilmoituslomake. Kysymyksissä ole yhteydessä suoraan tekniseen asiakaspalveluun (tekninenasiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi).
  3. Tuotetulle ylijäämäsähkölle tulee tehdä ostosopimus sähkönmyyjän kanssa. Toimitamme teille GSRN-tunnuksen ostosopimusta varten.
  4. Kun tuotantolaitteisto on asennettu ja käyttöönottotarkastettu, sähköurakoitsijasi täyttää ja lähettää pientuotannon yleistietolomakkeen.
  5. Lopulta, kun jakeluverkon muutostyöt ja edellä mainitut kohdat ovat täytetty, annamme luvan tuotantolaitteiston käyttöönotolle sähköpostitse.

 

Pientuotannon netotus

Pientuotannon netotuksella tarkoitetaan toisiinsa liittyvien kulutus- ja pientuotantokäyttöpaikkojen mittaustietojen netottamista aika-askeleen (tunti tai 15 min) sisällä. Netotuslaskennan avulla kulutuksen ja tuotannon erotus kirjataan joko kulutukselle tai tuotannolle riippuen siitä, kumpi on suurempi.

Netotuslaskenta tehdään 1.1.2023 alkaen Datahubissa automaattisesti rinnakkaisille kulutus- ja tuotantokäyttöpaikoille, joiden tuotantolaitteiden nimellisteho on alle 100 kVA.

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. (www.fingrid.fi)

Energiayhteisö

Energiayhteisöt ovat eri toimijoiden yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhdessä energiaresursseja, kuten omaa sähkön tuotantoa. Yhteisön jäsenet jakavat energian tuotannon ja hankinnan hyötyjä keskenään. Energiayhteisöjen avulla esimerkiksi taloyhtiöt voivat jakaa tuottamaansa energiaa asukkailleen valitsemiensa jako-osuuksien mukaisesti.

Suuret sähköntuotantolaitokset

Suurten sähköntuotantolaitoksien, joiden päätarkoitus on tuottaa sähköä sähkömarkkinoille, kytkeminen Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon käydään lävitse tapauskohtaisesti. Lisätietoja tuotatolaitoksen liittämisestä löydät keskijänniteliittymäohjeestamme sekä alla olevasta kantaverkkoyhtiön (Fingrid Oyj) voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset -dokumentista.

Fingrid Oyj: Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Päävalikko