Mikrotuotantolaitteiston liittäminen jakeluverkkoon

Tuotantolaitteiston kytkemisen ajankohdasta jakeluverkkoon sovitaan erikseen yleistietolomakkeen lähettämisen jälkeen. Oleellista on, että laitteistoa ei kytketä verkkoon, ennenkuin olemme tarkistaneet, pitääkö jakeluverkkoon lisätä suojaukseen liittyviä komponentteja.


* merkityt kentät ovat pakollisia

Yleistietolomake

Tällä lomakkeella ilmoitetaan tuotantolaitteiston liittämisestä jakeluverkkoon.

Yhteystiedot

Tuotantolaitteiston perustiedot

Tuotantolaitteiston tekniset tiedot

Tuotantolaitteiston suojaus

Tuotantolaitteisto täyttää seuraavan teknisen standardin tai suosituksen vaatimukset, mukaan lukien verkkoonliitäntälaitteen (invertteri/vaihtosuuntaaja) suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat

Jos valitset jokin muu, täytä myös lomakkeen kohta Tuotantolaitteiston verkkoonliitäntälaitteen suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat

Tuotantolaitteiston erottaminen

Tuotetun sähkön verkkoonsyöttäminen

Tuotantolaitteiston asentajan/urakoitsijan tiedot

Urakoitsijan on toimitettava asiakkaalle laitteistoa koskeva käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Nurmijärven Sähköverkolle pöytäkirjaa ei tarvitse lähettää.

Lisätietoja

Allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Tuotantolaitteiston verkkoonliitäntälaitteen suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat

HUOM! Täytä tämä osa vain, jos valitsit kohdassa Tuotantolaitteiston suojaus vaihtoehdon "Jokin muu".

Parametri

Ylijännitesuojaus 1

Ylijännitesuojaus 2 (jos on)

Alijännitesuojaus 1

Alijännitesuojaus 2 (jos on)

Ylitaajuussuojaus 1

Ylitaajuussuojaus 2 (jos on)

Alitaajuussuojaus 1

Alitaajuussuojaus 2 (jos on)

Päävalikko