Suoritamme jälleen helikopteriraivausta

Nurmijärven Sähköverkko Oy raivaa helikopterilla 20 kV:n johtoalueen reunapuita viikkojen 49-51 välisenä aikana säävarauksella.

Toimenpiteellä parannetaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Johtoalueelle yltävät oksat sahataan poikki. Raivattu puusto jää maanomistajille johtoalueen käyttöoikeussopimuksen mukaisesti. Emme siivoa oksia itsenäisesti pois.

Raivausvuorossa ovat tällä kertaa 20 kV:n ilmajohdoilla alueet: Valkjärvi, Holma, Luukkaanmäki, Sahamäki ja Sudentullinmäki.

Liitteenä olevassa kartassa on esitetty raivattavat johto-osat.

Raivaus joulukuu
Päävalikko