Uuden 110 kV:n ilmajohdon johtolinjaus

Nurmijärven Sähköverkko Oy suunnittelee uutta 110 kV:n ilmajohtoa välille Perttula – Röykkä – Rajamäki.

Viranomaisten lausuntojen perusteella oheinen reittivaihtoehto on valittu johtolinjaukseksi.

Johtolinjaus

Päävalikko